پورتال آموزشي و پژوهشي دانشگاه صنعتي اميرکبير


ورود به سامانه

 
 
 
کاربران محترمي که هنوز نسبت به فعال سازي شناسه خود در سامانه احراز هويت يکپارچه دانشگاه اقدام ننموده اند، لازم است جهت فعال سازي شناسه خود به صورت آنلاين مطابق موارد درج شده در اين لينک اقدام نمايند.